Vision

Startskud til fælles udvikling

Mødet 22. januar er startskuddet til den fælles udviklingsproces, som vil gøre os i stand til at arbejde med de udfordringer, som skolen vil møde i fremtiden. Vi vil gerne i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre udforske, hvordan vi sammen kan skabe fremtidens Vestre Skole.

Vi skal hele tiden yde en bedre kvalitet for færre penge. Det kan vi umuligt gøre ved at gøre mere af det samme, eller ved at løbe hurtigere og hurtigere. Derfor må vi gøre noget andet! Vi er allerede i gang med udvikling på mange områder i Silkeborg kommune og på Vestre i særdeleshed. Disse processer/projekter vil være vores springbræt på stormødet til at undersøge, hvordan vi forestiller os, at Vestre skole ser ud i fremtiden. 


”Vi kan ikke forandre for alvor, hvis vi kun gør det gennem love, bekendtgørelser eller en forventning om flere penge. Sagen er, at hvis vi skal forandre og skabe en revolution, er vi nødt til at gøre det sammen, så vil vi altid gøre det meget bedre, også inden for de rammer, der er,” siger Børne- og undervisningsminister Christine Antorini, som lægger stor vægt på, hvor vigtigt samarbejde mellem både ledelse, medarbejdere, børn, unge og forældre er, hvis vi vil forbedre vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser herhjemme
Vestre Skoles mission og vision:

Mission

Vestre Skole danner og uddanner vi i fællesskab børnene til livsduelighed.

Vision

Vestre Skoles værdier: fællesskab, anerkendelse, tryghed og tillid, danner grundlag for skolens arbejde.

Vestre Skole er et sted, hvor undervisning og fritid udvikles i tæt samspil mellem børn, forældre, lærere og pædagoger.

Vestre Skole er et sted, hvor alle børn og ansatte trives og udvikler sig.

På Vestre Skole skaber vi rum for at udvikle erkendelser, fantasi, lyst til at lære, indsigt i egne muligheder og dermed evne til at tage stilling og handle.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar